Phương pháp giáo dục Montessori và Giáo dục truyền thống

Phương pháp giáo dục 
Montessori

 

Phương pháp giáo dục 
truyền thống

 

Giúp khai phá tiềm năng phát triển của con người

 

Truyền thụ kiến thức trong chương trình học theo chuẩn quốc gia

 

Trẻ học với tốc độ của chính mình và theo đuổisở thích cá nhân

Trẻ học theo chương trình định sẵn trong khung thời gian áp dụng chung cho mọi người

Trẻ tự dạy chính mình bằng cách sử dụng các học cụ được chuẩn bị đặc biệt và có mục đích

Trẻ được dạy bởi giáo viên

 

Trẻ tham gia học tập một cách chủ động

Trẻ tham gia học tập một cách thụ động

 

Sự hiểu biết đến từ kinh nghiệm của chính đứa trẻ thông qua các học cụ và sự phát triển khả năng tự tìm hiểu của trẻ

Việc học được sắp xếp theo môn học và giới hạn ở kiến thức được dạy

 

Việc học được dựa trên cơ sở lập luận rằng giữa khám phá vật chất và nhận thức có mối liên hệ

Trẻ ngồi tại bàn và nhìn lên bảng, làm các bài tập

Trẻ có thể học tại bất kỳ vị trí nào mà nó cảm thấy thoải mái, di chuyển xung quanh và nói chuyện tùy ý nhưng không làm phiền đến những bạn khác

Trẻ thường được chỉ định chỗ ngồi và được khuyến khích ngồi im và lắng nghe trong các tiết học theo nhóm

 

Giáo viên cộng tác với trẻ trong giờ học

 Lớp học do giáo viên chỉ đạo

 

Sự phát triển cá nhân chính là phần thưởng

và sự khích lệ, động viên cho mỗi đứa trẻ

 Sự khích lệ, động viên được tạo ra bởi cơ chế thưởng và phạt

- Môi trường và phương pháp học

khuyến khích tính tự giác 

 

Giáo viên giữ vai trò là người chủ yếu thực thi kỷ luật

 

Trẻ học bao lâu tùy thích với bài tập mà nó đã chọn

 

 Trẻ chỉ được học trong một khoảng thời gian quy định cụ thể 

 

Lớp học trộn lẫn độ tuổi

 Lớp học gồm các trẻ có cùng độ tuổi

 

Học đồng thời với phát triển các kỹ năng xã hội cho trẻ

 Không chú trọng việc phát triển các kỹ năng xã hội cho trẻ

Đồng thời phát triển trí tuệ, các kỹ năng xã hội, cảm xúc và tinh thần

Chủ yếu tập trung phát triển trí tuệ

Kết hợp việc học các kiến thức học thuật với các kỹ năng xã hội và thực tế cuộc sống

Chủ yếu tập trung vào các kiến thức học thuật


Hỗ trợ trực tuyến
Hợp tác
SĐT: 0909 009 306
Chuyển giao: Mr.Hùng
SĐT: 0908278481
Tư vấn viên: Năm Phạm
SĐT: 0908 401 760
Chat