Giới Thiệu Về Maria Montessori

GIỚI THIỆU VỀ MARIA MONTESSORI:

Maria Montessori (31/8/1870 – 6/5/1952) là một bác sỹ và cũng là một nhà giáo dục người Ý. Bà nổi tiếng vì phương pháp giáp dục mang tên bà. Phương pháp của bà ngày nay được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới.


Montessori chia sự phát triển của con người ra làm bốn giai đoạn, từ lúc mới sinh đến 6 tuổi, từ 6 -12 tuổi, từ 12-18 tuổi và từ 18-24 tuổi. Mỗi giai đoạn có những đặc trưng không giống nhau và tương ứng là các phương pháp tiếp cận giáo dục khác nhau cho từng giai đoạn.

PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC MONTESSORI:
-là một phương pháp sư phạm giáo dục trẻ em dựa trên nghiên cứu và kinh nghiệm của bà.Đây là phương pháp với tiến trình giáo dục đặc biệt dựa vào việc học qua cảm giác
-Đặt nền tảng, hứng thú và nhu cầu của trẻ lên trên hết. Khuyến khích sự phát triển tự nhiên để năng khiếu thiên bẩm, những khả năng “thần đồng” tìềm ẩn trong những cá nhân trẻ được bộc lộ thông qua tiếp xúc với môi trường.

TRIẾT HỌC CỦA PHƯƠNG PHÁP MONTESSORI:
-Được xây dựng trên nền tảng trẻ phát triển,tôn trọng trẻ,phù hợp với nhu cầu của trẻ.

QUY TẮC GIÁO DỤC:
Qua tiếp xúc với học cụ,trẻ được tự do sử dụng nhiều đồ dùng học tập khác nhau, tùy theo sở thích riêng.Trẻ được hoạt động một cách độc lập, giáo viên quan sát tỉ mỉ nhu cầu và khả năng của từng trẻ, giúp trẻ phát huy năng khiếu và sở thích.
Trẻ đang học nhưng luôn có cảm giác đang chơi.
Các chủ đề chính trong giáo dục Montessori :
1-Sensorial (học cảm quan)
2-Practical Life(thực tế cuộc sống)
3-Physical Science(khoa học vật lý)
4-Mathematics(toán)
5-language(ngôn ngữ)
6-History(lịch sử)
7-Geology(địa chất)
8-Geography((địa lý)
9-Ecology(sinh thái học)
10-Botany(thực vật học)
11-Astronomy(thiên văn học)
12-Zoology(động vật học)

Xem thêm : https://www.facebook.com/GeniusPrint.Montessori

 


Hỗ trợ trực tuyến
Hợp tác
SĐT: 0909 009 306
Chuyển giao: Mr.Hùng
SĐT: 0908278481
Tư vấn viên: Năm Phạm
SĐT: 0908 401 760
Chat